تبلیغات
موفقیت از آ ن تو - سخنان بزرگان

سه شنبه 14 اسفند 1386 - 12:03 ب.ظ


 هــلن كـــلر
درست است " هر كاری " را نمی توانم انجام دهم، اما می توانم " برخی كارها " را انجام دهم. به دلیل این كه نمی توانم هر كاری را انجام دهم، از انجام دادن كارهایی كه توانایی انجام شان را دارم، طفره نمی روم.

I cannot do everything,but still I can do something, and because I cannot do everything Iwill not refuse to do the something that Ican do

ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[حامد محمدی | لینک ]
نوشته های پیشین ...